Temel Vi Komutları

vi unix işletim sistemleri ile öntanımlı olarak gelen editördür. (visual editor)
Unix vi editorü tam ekran olarak işler ve iki çalışma modu vardır.
1. Komut Modu: dosyala işlemlerini gerçekleştirir
2. Düzenleme Modu: yazı işlemlerini gerçekleştirir.

Komut modunda tuşlanan her karakter çalışılan dosya ile ilgili bir komut görevini yerine getirir.
vi büyük küçük harf duyarlı bir program olması nedeniyle küçük harf kullanılması gereken yerde büyük harf
kullanmanız beklemediğiniz bir sonuç oluşturabilir.

Dosya oluşturmak için
vi dosya adı

Komut moduna geçmek için
ESC tuşu

Düzenleme moduna geçmek için
ESC tuşuna bastıktan sonra i tuşu

Dosya kaydetmek için
ESC tuşuna bastıktan sonra w

Dosya ismi vererek dosya kaydetmek için
ESC tuşuna bastıktan sonra :w dosyaismi

Dosyayı kayıt edip çıkmak için
ESC tuşuna bastıktan sonra :wq
veya
ESC tuşuna bastıktan sonra : x

Satıra gitmek için
ESC tuşuna bastıktan :satır numarası

Arama için
ESC tuşuna bastıktan sonra /aranacak kelime

vi den çıkış yapmak için
ESC tuşuna bastıktan sonra :q

Scroll to Top