php intval komutu

Bir değişkenin değerini tam sayı olarak almaya yarar.

 int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] )

$var ile verilen değişkeni $base ile belirtilen sayı tabanına  göre tam sayıya çevirir. $base değişkeni boş ise öntanımlı olarak 10 sayı tabanına  göre işlem yapar.

Hata olduğunda 0 sonucu verir. Boş dizi ve objeler 0 sonucunu, dolu dizi ve objeler 1 sonucunu verir.

Maksimum değer kullanıln sisteme bağlıdır. 32 bit bir sistemde maksimum negatif değer  -2147483648 maksimum pozitif değer 2147483647.  Örnek verecek olursak

intval(‘1000000000000’);  komutu bize 32 bit işleyen bir sistemde  2147483647 değerini verir.

echo intval(42);                      // 42
echo intval(4.2);                     // 4
echo intval(’42’);                    // 42
echo intval(‘+42’);                   // 42
echo intval(‘-42’);                   // -42

Php Resmi Dökümanı

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top