PHP 5 filtre fonsiyonları

PHP 5 Filter Functions
Php filtre fonksiyonları güvenli olmayan kaynaklardan gelen bilgileri filtre etmek ve onaylamak için kullanılır. Php 5.2.0 dan itibaren öntanımlı olarak yüklüdür. Ek bir kuruluma ihtiyaç göstermez.

Fonsiyonlar

filter_has_var(); belirli bir giriş tipine ait değişken olup olmadığını kontrol eder
filter_id(); belirli bir filtre isminin filtre kimliğini(id) getirir.
filter_input(); harici bir değişkeni filtreler.
filter_input_array(); harici değişkenleri filtreler.
filter_list(); desteklenen filtrelerin listesini getirir.
filter_var_array(); çoklu değişkenleri filtreler.
filter_var(); değişkeni filtreler.

PHP 5 Öntanımlı Değişkenleri

FILTER_VALIDATE_BOOLEAN (id:258) mantıksal veriyi (doğru/yanlış, 0/1)
FILTER_VALIDATE_EMAIL (id:274) eposta adresinin geçerliliğini kontrol eder
FILTER_VALIDATE_FLOAT (id:259) kayan sayıların geçerliliğini kontrol eder
FILTER_VALIDATE_INT (id:257) tam sayıların geçerliliğini kontrol eder
FILTER_VALIDATE_IP (id:275) IP adreslerinin geçerliliğini kontrol eder
FILTER_VALIDATE_REGEXP (id:272) regular expression geçerliliğini kontrol eder
FILTER_VALIDATE_URL (id:273) internet adresinin geçerliliğini kontrol eder
FILTER_SANITIZE_EMAIL (id:517) eposta adresinden uyumsuz tüm karakterleri temizler
FILTER_SANITIZE_ENCODED (id:514) özel karakterleri temizler veya kodlar
FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES (id:521) addslashes() fonsiyonunu uygular
FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT (id:520) rakam, +, -, ve isteğe bağlı olarak “.,eE”
haricindeki tüm karakterleri temizler
FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT (id:519) rakam, +, – haricindeki tüm karakterleri
temizler
FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS (id:515) özel karakterleri temizler ( “<>& ve ASCII
kodu 32 nin altında olanalar)

FILTER_SANITIZE_STRING (id:513 dizgiden (string) html etiketlerini (tags) ve özel
karakterleri temizler.
FILTER_SANITIZE_STRIPPED (id:513) FILTER_SANITIZE_STRING ‘in eş anlamlısı
FILTER_SANITIZE_URL (id:518) internet adreslerinden uygunsuz tüm karakterleri temizler
FILTER_UNSAFE_RAW (id:516) bir şey yapmaz, isteğe bağlı olarak özel karakterlerdi
temizler
FILTER_CALLBACK 1024 kullanıcı tanımlı fonksiyonları çalıştırır


<?php
$ip_adresi = "8.8.8.8";

if (!filter_var($ip_adresi, FILTER_VALIDATE_IP) === false) {
echo(“$ip_adresi geçerli bir IP adresidir”);
} else {
echo(“$ip_adresi geçerli bir IP adresi değildir”)
}
?>

 

Scroll to Top