HTML <input> Tag

HTML <input> etiketi kullanıcıların bilgi girişi yapabileceği bir alan sağlar.
Özellikleri

type; button, checkbox, color, date, datetime, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week.
maxlength; input elemanına yapılabilecek maksimum karakter giriş sayısını belirler.

Scroll to Top