Php switch case

Switch case kalıbı:

switch ile belirlenen değişkeni case ile belirlediğimiz şartlara göre çalıştırıyoruz. Her case dalını break; ile bitiriyoruz. Eğer case ile belirlenen hiç bir şart uygun olmadıysa default: kısmındaki kod çalıştırılır.


$meyve = "muz";
switch ($meyve) {
case "elma":
echo "En sevdiğim meyve elmadır!";
break;
case "muz":
echo "En sevdiğim meyve muzdur!";
break;
case "karpuz":
echo "En sevdiğim meyve karpuzdur!";
break;
default:
echo "Bütün meyveleri seviyorum!";
}

Scroll to Top