Linux’de iptraf ile network monitörizasyonu

Centos kurulu bir sunucuda gelen giden network trafiğini gözlemlemek istiyorsanız iptraf komutu size yardımcı olacaktır.
Programın kurulması için gerekli komut;

[root@app04 ~]# yum install iptraf
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.fibersunucu.com.tr
* extras: mirror.fibersunucu.com.tr
* updates: mirror.fibersunucu.com.tr
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package iptraf-ng.x86_64 0:1.1.4-6.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
iptraf-ng x86_64 1.1.4-6.el7 base 301 k

Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 301 k
Installed size: 644 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
iptraf-ng-1.1.4-6.el7.x86_64.rpm | 301 kB 00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : iptraf-ng-1.1.4-6.el7.x86_64 1/1
Verifying : iptraf-ng-1.1.4-6.el7.x86_64 1/1

Installed:
iptraf-ng.x86_64 0:1.1.4-6.el7

Complete!

çalıştırmak için

[root@app04 ~]# iptraf-ng

Menüden istediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

 

 

Scroll to Top