FreeBSD

Bilgisayar

FreeBSD mkdir komutu

mkdir — klasörler oluşturur. Sözdizimi mkdir [-pv] [-m mode] kalsorismi … Açıklama mkdir komutu rwxrwxrwx (0777) modunda mevcut umask (dosya

Bilgisayar

FreeBSD Find komutu

find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f pathname] [pathname …] expression The find utility recursively descends the directory tree

Bilgisayar

cvsup ile portları güncellemek

Öncelikle vcsup programı için supfile dosyası oluşturmak için örnek dosyaların bulunduğu /usr/share/examples/ klasöründen  cvsup/ports-supfile dosyası /root klasörüne   (veya uygun başka

Scroll to Top