FreeBSD Find komutu

find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f pathname] [pathname …] expression
The find utility recursively descends the directory tree for each pathname listed, evaluating an expression (composed of the “primaries”  and “operands” listed below) in terms of each file in the tree.
find / \! -name “*.c” -print
Sonu .c ile bitmeyen bütün dosyaların listesini verir.
find / -newer ttt -user wnj -print
ttt dosyasından daha yeni tarihe sahip ve wnj kullanıcısına ait dosyaların listesini verir.
find / \! \( -newer ttt -user wnj \) -print
ttt dosyasından daha yeni tarihe sahip olmayan ve  wnj kullanıcısına ait olmayan dosyaların listesini. verir
find / \( -newer ttt -or -user wnj \) -print
ttt dosyasından daha yeni tarihe sahip olan veya  wnj kullanıcısına ait olan dosyaların listesini. verir.
find . -newerct ‘1 minute ago’ -print
Son değişme zamanları şu anki zamandan 1 dakika erken olan tüm dosyaları listeler

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top