FreeBSD mkdir komutu

mkdir — klasörler oluşturur.
Sözdizimi
mkdir [-pv] [-m mode] kalsorismi …
Açıklama
mkdir komutu rwxrwxrwx (0777) modunda mevcut umask (dosya oluşturma şablonu) ile
klasörler oluşturur
Seçenekler
-m
mode
Set the file permission bits of the final created directory to the specified mode.  The mode argument can be in any of the formats specified to the chmod(1) command.  If a symbolic mode is specified, the operation characters “+” and “-” are interpreted relative to an initial mode of “a=rwx”.

-p    

İhtiyaç duyulan ara klasörleri de oluşturur. Eğer bu seçenek belirtilmemişse oluşturulmak istenen klasöre seviyesine kadar olan tüm klasörlerin mevcut olması gerekmektedir. Orta seviyede bulunan klasörler rwxrwxrwx (0777) modunda mevcut umask (dosya oluşturma şablonu) ek olarak komut sahibine yazma ve arama yetkisi verilerek oluşturulur.
mkdir -p /klasor1/klasor2/klasor3/klasor4
komutu ile /klasor1 /klasor2/ klasor3 /klasor4 klasörlerinin hepsi oluşturulur.

-v

Be verbose when creating directories, listing them as they are created.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top