HTML, HTML Tag

HTML <input> Tag

HTML <input> etiketi kullanıcıların bilgi girişi yapabileceği bir alan sağlar. Özellikleri type; button, checkbox, color, date, datetime, datetime-local, email, file, hidden, […]