Bilgisayar

Bilgisayar

PsExec

Uzak sistemler üzerinde program çalıştırmak için Symantec’in PC Anywhere gibi programları kullanılabilir ama bazen bu programların kurulumunu yapmak ve ulaşılmak […]

Bilgisayar

PHP substr() komutu

 Başlangıç ve uzunluk parametrelerine bağlı olarak stringin bir parçasını alır. echo substr(‘abcdef’, 1 );    // bcdef echo substr(‘abcdef’, 1, 3

Bilgisayar

FreeBSD mkdir komutu

mkdir — klasörler oluşturur. Sözdizimi mkdir [-pv] [-m mode] kalsorismi … Açıklama mkdir komutu rwxrwxrwx (0777) modunda mevcut umask (dosya

Bilgisayar

FreeBSD Find komutu

find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f pathname] [pathname …] expression The find utility recursively descends the directory tree

Bilgisayar

cvsup ile portları güncellemek

Öncelikle vcsup programı için supfile dosyası oluşturmak için örnek dosyaların bulunduğu /usr/share/examples/ klasöründen  cvsup/ports-supfile dosyası /root klasörüne   (veya uygun başka

Bilgisayar

Telnet ile mail gönderme

Öncelikle mail göndereceğiniz sunucuya bağlantı sağlanmalıdır. telnet mail.sunucu.com 25 Connected to mail.domain.ext. Escape character is ‘^]’. 220 mail.sunucu.com ESMTP Sendmail

Scroll to Top