Attrib komutu

Attrib komutu ile dosya ve kalsörlerin arşiv, sistem, sadece okunur, gizli özelliklerini değiştirmek

Attrib komutu dosya ve klasörlerin arşiv, sistem, sadece okunur, gizli özelliklerini düzenleyebilmemizi sağlar.

attrib [{+r|-r}] [{+a|-a}] [{+s|-s}] [{+h|-h}] [[Drive:][Path] FileName] [/s[/d]]
Parametreler
+r : Sadece Okunur özelliğini aktive eder.
-r : Sadece Okunur özelliğini kaldırır.
+a : Arşiv özelliğini aktive eder.
-a : Arşiv özelliğini kaldırır.
+s : Sistem dosyası özelliğini aktive eder.
-s : Sistem dosyası özelliğini kaldırır.
+h : Gizli dosya özelliğini aktive eder.
-h : Gizli dosya özelliğini kaldırır.
[Drive:][Path] FileName :  Özelliklerinde değişiklik yapılacak dosyanın veya klasörün sürücüdeki yerini belirler. ? ve * gibi joker karakterleri kullanarak bir grup dosyaya veya klasöre işlemi uygulamanızı sağlar.
/s : Komutun çalıştırıldığı klasörün alt klasörlerinde de bulunan dosyalarda etkili olmasını sağlar.
/d : Komutu klasörlere de etkili olmasını sağlar.
/? : Komut satırında yardım dosyasını görüntüler.

attrib [{+r|-r}] [{+a|-a}] [{+s|-s}] [{+h|-h}] [[Drive:][Path] FileName] [/s[/d]]

Örnek

attrib +r benioku.txt
benioku.txt  dosyasının “Sadece Okunur” özelliğini aktive eder

attrib -r c:\transfer\dosyalar\*.* /s
c sürücüsünde bulunan  transfer\dosyalar\  klasöründe bulunan bütün dosyaların “Sadece Okunur” özelliğini kaldırır.

attrib -h -r -s /s /d D:\*
d sürücüsünde bulunan tüm dosyaların gizli (hidden) özelliğini kaldırır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top