string

Bilgisayar

php strlen komutu

Bir karakter dizinin uzunluğunu tam sayı olarak verir. int strlen ( string $string ) <?php echo strlen(“abcdef”); ?> 6 sonucunu verir. <?php if (strlen(“abcdef”) >

Scroll to Top