php strlen komutu

Bir karakter dizinin uzunluğunu tam sayı olarak verir.

int strlen ( string $string )

<?php

echo strlen(“abcdef”);

?>

6 sonucunu verir.

<?php

if (strlen(“abcdef”) > 3) {

echo “Karakter diziniz üç karakterden fazla.” ;

}

?>

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top