PHP Akış Kontrol Değimleri – for

for döngüleri php nin en kompleks döngüleridir.
Sözdizimi:
for (deyim1; deyim2; deyim3)
    ifade

İlk deyim döngünün başında koşulsuz olarak uygulanır. Her bir tekrarda ikinci deyim değerlendirilir. Eğer değerlendirme Doğru ise döngü devam eder ve ifadeler gerçekleştirilir. Eğer değerlendirme yanlış ise döngü sona erer. her tekrarın sonunda üçüncü deyim gerçekleştirilir.
Her deyim boş veya virgülle ayrılmış birden fazla olabilir. Virgülle ayrılmış her bir deyim || işlemine tabi tutulur. İkinci deyimin boş olması döngünün sayısız olarak tekrar etmesini sağlar. Bunun çok anlamlı olmadığı düşünülebilirse de döngüyü deyimin doğru olması şartı değilde koşullu olarak durdurmayı düşündüğünüzde işe yarayabilir. 
Tüm örnekler 1 den 10 a kadar rakamları ekrana yazar.
/* Örnek 1 */
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo $i;
}
/* örnek 2 */
for ($i = 1; ; $i++) {
    if ($i > 10) {
        break;
    }
    echo $i;
}
/* örnek 3 */
$i = 1;
for (; ; ) {
    if ($i > 10) {
        break;
    }
    echo $i;
    $i++;
}
/* örnek 4 */
for ($i = 1, $j = 0; $i <= 10; $j += $i, print $i, $i++);

1 thoughts on “PHP Akış Kontrol Değimleri – for”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top