MySQL

Bilgisayar

MySQL verilerini içe aktarmak

SQL verilerinizi daha önce sunucunuzdan sql dosyası olarak aktarmışsanız ve şimdi bu verileri bir veri tabanına aktarmak istiyorsanız komut ekranında

Scroll to Top