Bilgisayar

Windows Media Player’ı HTML dökümanına yerleştirmek

Bir nesneyi (object) HTML dökümanına yerleştirebilmek için nesnenin sınıf ID’sine ihtiyaç vardır. Windows Media Player 7, 9, 10’un sınıf ID’si […]