Bilgisayar

MySQL veritanbanı sunucusuna yeni kullanıcı eklemek

Sisteminizde kurulu olan MySQL veritabanı sunucusuna yeni kullanıcılar ekleme için komut ekranında MySQL’in bulunduğu dizinde bin klasörüne geçiş yapılır C:\>cd  “Program […]