Php, Programlama

php is_array fonksiyonu

Bir değişkenin dizi içerip içermediğini kontrol eder.